کلیدواژه‌ها = قانون
تعداد مقالات: 6
1. ملاحظاتی بر مقالۀ: آرمان‌گرایی و واقع‌نگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1398

سیدصادق حسینی تاشی


2. نقش عدالت در قانون‌گذاری در حکومت اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

حسنعلی علی اکبریان؛ حسنعلی علی‌اکبریان


4. نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی

دوره 23، شماره 87، بهار 1395، صفحه 19-48

حسنعلی علی‌اکبریان


5. تعبدگرایى و آزاداندیشى تأملى در مقالات «تضاد و تعارض در فقه اسلامى»

دوره 20، شماره 78، زمستان 1392، صفحه 135-154

سید صادق سید حسینی تاشی


6. تاملی در مقالات تضاد و تعارض در فقه اسلامی

دوره 18، شماره 67، بهار 1390، صفحه 156-194

نویل ج. کولسن