کلیدواژه‌ها = غنا
تعداد مقالات: 4
1. بررسی مدعای تاثر فیض کاشانی و محقق سبزواری از متصوفه اهل سنت در مسئله غنا

دوره 22، شماره 85، پاییز 1394، صفحه 143-166

10.22081/jf.2015.64204

حمید ایماندار؛ احسان علی اکبری بابوکانی


3. تأملى در موضوع شناسى غنا

دوره 17، شماره 64، تابستان 1389، صفحه 30-65

محمد صادق یوسفی مقدم


4. طرحی دیگر در بررسی غنا در قرآن و مراثی

دوره 17، شماره 63، بهار 1389، صفحه 51-97

محمد تقی اکبرنژاد