کلیدواژه‌ها = اصول امامیه
تعداد مقالات: 2
1. بازخوانی تمایزات قاعده فقهی و قاعده اصولی در اصول امامیه و اهل سنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

محمدعلی اسماعیلی


2. بازخوانی تمایزات قاعدۀ فقهی و قاعدۀ اصولی در اصول امامیه و اهلِ‌سنت

دوره 24، شماره 92، زمستان 1396، صفحه 125-150

رحمان عشریه؛ محمدعلی اسماعیلی