کلیدواژه‌ها = نکرۀ اصولی
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم‌شناسی نکره در اصول فقه و کاربست فقهی آن

دوره 24، شماره 90، تابستان 1396، صفحه 127-152

حسین قربانی؛ سید کاظم مصطفوی