کلیدواژه‌ها = قاعدۀ عدالت
تعداد مقالات: 2
1. قواعد فقهی حاکم بر حق بر توسعه

دوره 24، شماره 89، بهار 1396، صفحه 51-70

مهدی فیروزی