کلیدواژه‌ها = تبویب فقه
تعداد مقالات: 3
1. بازخوانی ساختار دانش فقه ناظر به اقتضائات معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

امین کرباسی زاده


2. بازخوانی ساختار دانش فقه ناظر به اقتضائات معاصر

دوره 21، شماره 81، پاییز 1393، صفحه 112-150

امین کرباسی زاده


3. تأملى بر ساختارهاى فقه مدون امامیه

دوره 20، شماره 77، پاییز 1392، صفحه 117-140

سید محمد رضی آصف آگاه