نویسنده = محمدجواد قاسمی‌اصل
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل مبانی مشروعیت سیاست‌گذاری و تجویز در اقتصاد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

محمدجواد قاسمی اصل


2. بررسی و تحلیل مبانی مشروعیت سیاست‌گذاری در اقتصاد اسلامی

دوره 25، شماره 93، بهار 1397، صفحه 33-60

محمدجواد قاسمی‌اصل