نویسنده = محمد صالحی‌مازندرانی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل و ارزیابی قابلیت شرط سقوط خیار ضمن عقد و استثنائات آن در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به رویه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

جعفر نظام الملکی؛ محمد صالحی مازندرانی