نویسنده = میثم خزائی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی فقهی اعتبار شروط بیع صرف در مبادلات ارزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

میثم خزائی؛ طه زرگریان؛ محمدحسن حاجی محمره


2. ارزیابی فقهی اعتبار شروط بیع صرف در مبادلات پولی

دوره 22، شماره 86، زمستان 1394، صفحه 139-166

میثم خزائی؛ طه زرگریان؛ محمدحسن حاجی محمره