نویسنده = سید ضیاء مرتضوی
تعداد مقالات: 3
1. مبانى و ادله اعتبار شرعى شخصیت حقوقى

دوره 21، شماره 80، تابستان 1393، صفحه 4-30

سید ضیاء مرتضوی


2. واقع‏نگرى، نقطه عطفى در روش اجتهادى محقق بهبهانى

دوره 21، شماره 79، بهار 1393، صفحه 26-44

سید ضیاء مرتضوی


3. نظریه شخصیت حقوقى، نقطه عطفى در فقه آیت‏الله طباطبایى یزدى

دوره 19، شماره 73، پاییز 1391، صفحه 66-107

سید ضیاء مرتضوی